Dansstudion Hallsbergs Personuppgiftspolicy


Vilka är Dansstudion Hallsberg
I denna policy kallas Clemenger Dans AB, Orgnr: 556719-3916 för Dansstudion Hallsberg och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.

Dansstudion Hallsberg ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, chat eller direkt på någon av våra utbildningar, seminarier, mässor eller annat sätt.

Dansstudion Hallsberg går att nå på följande sätt:

Post: Clemenger Dans AB, Box 323, 701 46 Örebro.

Tel: 079 321 88 04 E-post: information@dansstudion.net

Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy?
Denna policy gäller för användare som besöker och/eller handlar något på hemsidan www.dansstudion.net eller kontaktar vår kundtjänst via telefon eller mejl. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra tjänster samt våra kanaler på sociala medier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Data som Dansstudion Hallsberg samlar in och hur den används. 
Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Dansstudion Hallsberg ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss

Som personuppgiftsansvarig har Dansstudion Hallsberg ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Säkerhet
Dansstudion Hallsberg skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Dansstudion Hallsbergs system som hanterar personuppgifter. Anställda på Dansstudion Hallsberg ska följa Dansstudion Hallsberg’s interna informationssäkerhetspolicy.

Personuppgiftsbiträde
Dansstudion Hallsberg använder personuppgiftsbiträden till några av våra tjänster, exempelvis administration av kursanmälningar.Dansstudion Hallsberg förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden samt att dessa personuppgiftsbiträden förutom att följa GDPR även följer Dansstudion Hallsberg’s krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i Dansstudion Hallsbergt’s interna informationssäkerhetspolicy.

Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?
Dansstudion Hallsberg använder direktmarknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som användare av någon av Dansstudion Hallsberg tjänster och produkter.

Överföring av information
Dansstudion Hallsberg och dess personuppgiftsbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy
Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Dina rättigheter

Som registrerad hos Dansstudion Hallsberg har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar: – Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket. – Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  – Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  – Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
  Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Dansstudion Hallsberg kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via telefon 079 321 88 04 eller via e-post information@dansstudion.net.