Barndans – Maxi-Mini – MiniKids


Danslekar för de små för att lägga en bra grund till ett klassiskt rörelsemönster. En rolig stund för barnen där all energi läggs på att få uttrycka sig till musiken. Vi använder oss av populär barnmusik. De här lektionerna är uppdelade i olika åldersgrupper och lektionerna utvecklas därefter.

Boka aktiviteter och artiklar