Anmälning & Betalning


Anmälningsvillkor

Anmälan görs via anmälningsformuläret.

Anmälningar till kurser på Dansstudion Hallsberg gör man här Barn och Ungdoms Kurser eller Vuxen Kurser

Allmänt

När vi har fått din anmälan, skickar vi en bekräftelse så snabbt vi kan.

OBS!  Deltagare blir automatiskt överflyttade till deras naturliga fortsättningskurs. Vill man inte fortsätta ska detta  meddelas till info@dansskolan.com i samband med mottaget antagningsbesked dock senast 10 dagar före kursterminen startar. Har vi inte mottagit en avanmälan innan utsatt tid är anmälan bindande. 

Anmälan och Betalningsinformation

Allmänt

På sida Danskurser gör du en anmälan till den kurs du är intresserade av på Dansstudion Hallsberg. När vi har fått din anmälan, skickar vi en bekräftelse så snabbt vi kan.

OBS!  Deltagare blir automatiskt överflyttade till deras naturliga fortsättningskurs. Vill man inte fortsätta ska detta  meddelas till info@dansskolan.com i samband med mottaget antagningsbesked dock senast 10 dagar före kursterminen startar. Har vi inte mottagit en avanmälan innan utsatt tid är anmälan bindande. 

Prova På – Nybörjare

Dansstudion Hallsberg har en lång tradition i att erbjuda  möjlighet till gratis prova-på dagar i samband med kursstart i samtliga Nybörjar- & Grundkurser oavsett dansstil eller ålder. Detta är väldigt unikt. Under ”prova på” tillfället dvs annonserad grund- eller nybörjarkurs start datum få föräldrar till barn vara med i danssalen, därefter får endast behöriga kursdeltagare befinna sig i salen under lektions tiden.

En anmälan måste dock ALLTID skickas in FÖRE man kan komma och delta. –  så att vi kan allokera ”rätt” sal för ”rätt” grupp baserat på antalet anmälda.

Vid utebliven anmälan kan plats på kursen nekas. 

Generellt sett rekommenderar vi alltid att man som nybörjare börjar i en nybörjargrupp i det åldersintervall man tillhör, då lärarnas uppdrag är att utforma dansutmaningar som är anpassade för ”ålder och nivå”.
När det gäller barngrupper med ålders intervall, bör barnet redan ha fyllt eller så ska barnet fylla ”minimum” åldern under kursterminens gång.
Visar det sig att man önskar större/mindre utmaning är det bäst att prata med läraren i anknytning till lektionen, som då kan hänvisa till annan grupp.

På vår hemsida går det bra att söka på dansstil, så listas de aktuella alternativ som erbjuds. För att boka en plats klickar ni på ”boka/info” för önskad dansskurs och fyller i era uppgifter.
En bokningsbekräftelse skickas kort därefter med info om plats har kunnat erbjudas i önskad kursgrupp eller inte.

OBS! Prova på är enbart för Nybörjarkurser

Anmälningsvillkor

Anmälan görs via anmälningsformuläret. I Barndans  kurserna är antal platser begränsade. De första mottagna kursbetalningarna garanteras plats på dessa grupper.

Betalningsvillkor/Bankgirot

Kursavgiften skall vara oss tillhanda  enligt sista betalningsdag specificerad i antagningsbeskedet. Betalning kan ske på dansskolan eller online. Vi tar emot följande betalmetod, Visa / Mastercard, Swish eller till Bankgirot med angivet OCR nummer från anmälningsbekräftelsen. OBS!! Medtag kvitto för utförd bankgirot betalning då det kan ta upp till 3 bank dagar innan betalning kommit oss tillhanda.

Påminnelse om betalning

Måste vi påminna om betalning tillkommer en avgift på 60:-.

Återbetalning

Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgift. Om du avbryter en kurs pga varaktigt hinder (t ex sjukdom styrkt med läkarintyg), återbetalar vi kursavgiften för den tid som är specificerat i läkarintyget med ett avdrag på 200 kr per kurs i administrationsavgift.
Är en kurs som du anmält dig till fullsatt eller har för få anmälningar och därför inte startas, får du tillbaka hela den inbetalda kursavgiften.

När du gör en avbokning upphör ditt avtal med Dansstudion Hallsberg att gälla och ditt deltagande på den aktuella kursen avbokas även från kommande undervisningsperiod.
För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till info@dansskolan.com.
Är du förhindrad att mejla kan du även skicka sms till 079-321 88 04 eller skicka ett brev till Clemenger Dans AB, Box 323, 701 46 Örebro eller besöka oss på dansskolan.
Ange dina personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller. Har du rätt till återbetalning meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Nerikes Dansinstitut återbetalar den avgift du har rätt till snarast möjligt efter att vi har emottagit dina bankuppgifter. Dock senast inom 30 dagar från att vi har emottagit din avbokning.

Inställt Kurstillfälle

I det fall att vi behöver ställa in ett kurstillfälle pga ex. sjukdom eller skada reserverar vi rätten att ersätta med en vikarie alt. ta igen det missade tillfället på närmaste lovvecka eller förlänga terminen med ett kurstillfälle.

Ångerrätt – Distansköp – Avtal utanför affärslokalen via telefon eller på nätet

Vi följer konsumentverkets riktlinjer gällande Distansköpslagen § 2, Prisinformationslagen och Avtalsvillkorslagen. 

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du antas till en undervisningsperiod.

En anmälan är bindande om den inte återtas/avbokas enligt reglerna om ångerrätt. Ångerrätten innebär att deltagaren har full ångerrätt i 14 dagar från antagningen.  För att ångra köpet skickar deltagaren/anmälningsansvarig ett mail till info@dansskolan.com inom 14 dagar från det att deltagaren antagits.

Om du använder din 14 dagars ångerrätt efter att undervisningsperioden har påbörjats sker återbetalning av avgiften för de kurstillfällen som återstår av undervisningsperioden efter att du har meddelat Dansstudion Hallsberg din avbokning.

Distansköpslagen gäller inte vid köp ”över disk” på dansskolan.

Rabatter

Flerkurs rabatt: 200:- i rabatt per tillkommande fullpris-kurs när samma elev går flera danskurser samtidigt per termin. Kan EJ kombineras med övriga rabatter.

Syskonrabatt: Syskon under 16 år kan utnyttja syskonrabatt. Första barnet betalar fullt kurspris och 200:- dras av per tillkommande betalande syskon per termin. Kan EJ i kombineras med övriga rabatter.

Förälderrabatt: Förälder med barn som går danskurs på dansskolan har 200:- i rabatt per termin. Avser målsman för barn under 18 år. Kan EJ kombineras med övriga rabatter.

OBS! Vid inbetalning av kursavgift efter förfallodatum specificerat i antagningsbeskedet, förfaller rätten till samtliga rabatter. 

Personuppgiftspolicy

Läs mer om hur Nerikes Dansinstitut behandlar, lagrar och skyddar dina personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy.

Publicering av fotografier och rörlig media

Dansstudion Hallsberg kan komma att publicera fotografier och annan rörlig media från vår utbildningsverksamhet på sociala nätverk såsom Facebook, Instagram, Youtube och dylikt. När du anmäler dig till en kurs på Dansstudion Hallsberg så samtycker du till sådan publicering och kan inte i efterhand kräva ersättning eller att publiceringen tas bort. Om elev inte får förekomma på sådan publicering är det målsmans ansvar att vid anmälan meddela Dansstudion Hallsberg.

Kursarrangör

Dansstudion Hallsberg

Clemenger Dans AB

Organisationsnummer: 556719-3916